dr inż. Krzysztof Korpysz

Działalność naukowa i organizacyjna